1 juli 2014

Marcus 10:14

Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Marcus 10:14

Komende zondag wordt onze jongste zoon gedoopt. Een moment waar wij erg naar uitkijken. Wij brengen hem bij Jezus, zoals die ouders in Marcus deden, vragend om zijn zegen voor hun kinderen. En Jezus ziet ze, hij heet ze welkom, precies zoals ze zijn als kind. 
Onze zoon is geen baby meer. Met zijn 3,5 jaar heeft hij zijn eigen levensverhaal opgebouwd. God kent hem vanaf het begin. Bij Jezus is hij welkom. Zo kunnen wij hem ook verwelkomen, als een gezegend kind.
We kijken en luisteren deze week met de kinderen naar het lied 'Doop' van Sela. Daarin wordt heel mooi verwoordt dat dopen eigenlijk een vorm van adoptie is: In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  En het lied vertelt dat het water van de doop laat zien dat Gods trouw en liefde blijvend is, dat ons leven bij hem veilig is. 


2 opmerkingen:

Heb je opmerkingen of leuke aanvullingen? Ik vind het leuk om je reactie te horen.